Hem » Hembygdsgården

Hembygdsgården

Mitt emot kyrkan står Trehörna hembygdsgård. Huset är från 1700-talet och var tidigare ett trumslagarboställe, det vill säga ett slags soldattorp. Byggnaden har flyttats hit från Fivlefall och används numera som församlingshem. Under sommaren finns här bordsgrupper som besökare kan använda.

hembygdsgard1_1

trehorna-hembygdsgard_1

trehorna-hembygdsgard_3


trehorna-hembygdsgard_2Bykstugan. År 1652 donerade ägarna till Trehörna Säteri, Arvid Ribbing och hustrun Anna Margareta Sperling, klockarebostället (50 m väster kyrkan) till församlingen.

Vid stranden till sjön uppfördes en bykstuga.

På 1950-talet flyttades stugan först till badplatsen och senare till denna plats.


trehorna-hembygdsgard_4Gamla Leonardsberg. Den första fattigstugan byggdes före 1754. 5 personer bodde i den. Vid den tiden fanns 12 fattiga på socknen. År 1796 revs den första fattigstugan och en ny byggdes, förmodligen intill nuvarande Leonardsberg. Stugan var för liten för de 14 fattighjon som då hystes i stugan.

Marieberg, som invigdes den 10 maj 1855, blev då nytt fattighus.

Nuvarande Leonardsberg, är Trehörnas första skolbyggnad. Den offentliga entreprenad-auktionen skrevs den 4 mars 1856. Carl Johan Fröjd fick uppdraget för 283 riksdaler och 16 skilling. Skolan invigdes och öppnades den 10 maj 1858. När nya Klockaregården stod klar 1868 flyttades skolan dit. Leonardsberg användes därefter tidvis som lärarbostad och för läraränkor.

Idag nyttjas stugan av svenska kyrkan unga.

trehorna-hembygdsgard_6

Runt om Hembygdsgården finns en ”riktig gärdsgård”