Hem » Sevärt runt Trehörna

Sevärt runt Trehörna

Skogarna kring Trehörna är inte bara ”mossa och barr”. Omgivningen kring Trehörna är nämligen berikad med några vackra naturreservat. Dessutom går vandringsleden ”Östgötaleden” rakt igenom Trehörna.

Här följer några länkar med information om naturreservat kring Trehörna, som är värt ett besök.

kartasevardhetertrehorna

Klicka på kartan för förstoring

1. Lysings Urskog

2. Ödemarks naturreservat

3. Ekebergs Lövskog

4. Klämmesmålen

5. Sättra ängar

6. Sjöbo Blocksänkor

sjoboblocksankor_infosjoboblocksankor3_1Inom ett område på ungefär 1 km2 finns här en form av frostmark, som vanligtvis förkommer i fjälltrakterna. Frostmarken ifråga kallas blocksänkor och några blocksänkor är väldigt tydliga medan andra är mera diffusa. För att blocksänkan skulle uppstå måste en del kriterier vara uppfyllda. Terrängen består av många fuktiga sänkor, som är omgivna av små kullar. Jordarten är en morän, som är rik på block och stenar. Sist men inte minst har klimatet haft stor betydelse för blocksänkans uppkomst.
I korthet har blocksänkan bildats genom att block och stenar har lyfts upp mot markytan genom tjälning. Under tjällossningen faller inte blocken och stenarna tillbaka i ursprungligt läge, eftersom finmaterial delvis har hunnit fylla ut utrymmet under dem, innan all tjäle har gått ur marken. Blocken och stenarna pallas upp mer och mer år efter år. Under den årliga utvecklingsprocessen har det samtidigt även skett en förflyttning av block och stenar från moränsluttningarna ner mot sänkan.
Från att från början ha varit en fuktig eller vattenfylld sänka med några block och stenar i botten kan man anta att blocksänkan har bildats under en relativt kort och vegetationsfri tid direkt efter inlandsisens avmältning från området för ungefär 13 000 år sedan.

fagerhultatall1_17. Fagerhulta tall

Det är en sk ”tandvärkstall”. Enligt traditionen gick man dit när man hade tandvärk. På den tiden fanns inga tandläkare, eller åtminstone inte på landsbygden. Väl vid tallen tog man en sticka som man stack in mellan tänderna där det gjorde ont och följde en viss procedur som skulle motverka det onda. Därefter lämnade man stickan i tallen och gick hem. Tanken var nog att proceduren överförde det onda till stickan. Lokalbor berättar att man fortfarande då och då kan se nya stickor i tallen. Tallens namn kommer från torpet Fagerhult som låg drygt 300 därifrån.

.

.

.

.

smessorna_grav_1

8. Smessorna

Här finns ett flertal gravar från äldre järnåldern, ca Kristi födelse till 500 år e Kr. En informationstavla berättar mer om gravarna. Namnet Smesserna kommer troligen från torpet Smedstorp som ligger en bit bort. På dialekt säger man Smestorp. Smesserna ligger högt och erbjuder en imponerande utsikt över bygden.

.

.

.

smessorna_omberg_1Vid klart väder syns såväl Omberg som Västergötland. I området finns även spår efter en gammal hålväg.

.

.

.

.

.

smessorna_halvag_19. Hålväg

Här syns en rest efter den äldsta ridstigen (s.k hålväg) genom Trehörna. Den gick mellan Rök och Linderås. Dikesformen har uppkommit genom nötning och vattenerosion.

.

.

.

.

.

.

smessorna_vattenkalla_110. Vattenkälla

Här rastade de resande och vattnade hästarna under den mödosamma färden uppför och nedför Smessebackarna. Källan har så vitt känt aldrig sinat.

.

.

.