Trehörnabladet
Lusthuset
Nyhetsbrev
Fiskevårdsföreningen
Övrigt
Hem » Nyheter

Byte av vatten- och avloppsledningar i Trehörna

Inlagd av 7 april, 2014 – 12:48 Ingen kommentar

Ödeshögsbostader AB har fått i uppdrag av Ödeshögs kommun att utföra grävningsarbete i Trehörna för att byta vatten- och avloppsledningar, samt nyanläggning av dagvattenledning.

Arbetet kommer att utföras av BEFAB på uppdrag av Ödeshögsbostäder AB

Grävningsarbetet påbörjas från vattenverket på Kyrkvägen V13 och avslutas ca V20 vid infarten till Behms väg i denna första etapp. Ny beläggning (asfalt) på sträckan blir senare i höstnär vägen ”satt” sig ordentligt. Under tiden arbeten pågår kommer framkomligheten på berörda gator vara begränsad. Arbetet utförs för att sanera bort dagvatten (regnvatten) från spillvattenledningen (avloppsvattnet som går till reningsverket). I samband med att dessa arbeten påbörjas på Kyrkvägen, så är det även aktuellt för alla fastigheter belägna inom Trehörna tätort att koppla bort sitt dagvatten (takvatten) från avloppsledning från huset.

I praktiken innebär detta att man får släppa sitt vatten ut på sin egen gräsmatta och inte belasta reningsverket. När saneringen är slutförd får inget takvatten ledas ner i avloppsnätet.

VA5