Trehörnabladet
Lusthuset
Nyhetsbrev
Fiskevårdsföreningen
Övrigt
Hem » Nyheter

Årsmöte 24/2 Byalaget

Inlagd av 24 februari, 2014 – 21:11 Ingen kommentar

Årsmöte med Byalaget hölls i Lusthuset 24/2. Ordförande Linda Wigren hälsade ett 20-tal närvarande välkomna. Verksamheten för 2013 gicks igenom. Lusthuset har fått en uppfräschning invändigt med nymålade väggar, nya gardiner och lampor. Byalagets ekonomi är god. För 2014 kommer verksamheten fortsätta med samma inriktning som tidigare. Fokus kommer som vanligt att ligga på skötsel av Lusthus, lekpark, motions- och strandslinga. Aktivitet för att marknadsföra nya tomtområdet i ”Fårahagen” kommer också att göras. Trehörnabladet kommer att ges ut med fyra nummer under året.